سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

تاسیسات حرارتی و برودتی

بازرسی های دو سالانه چیلر

برای تعمیر و نگهداری چیلر باید هر دوسال یکبار بازرسی چیلر انجلم شود
تمیز کردن شیشه چشمی
بعد از 2 تا 3 سال از آغاز بهره برداری، شیشه چشمی کثیف می گردد، به طوری که سطح محلول از طریق چشمی قابل تشخیص نمی باشد. در این حالت واشر چشمی نیز فاسد شده و لازم است تعویض گردد.
شست و شوی چشمی به صورت زیر انجام می گیرد؛
(1) به داخل چیلر گاز نیتروژن تزریق می گردد.
(2) سطح محلول را با تخلیه محلول کاهش می دهیم به طوری که به زیر سطح چشمی برسد.
(3) در این حالت چشمی را باز کنید. پس از شستشوی آن با استفاده از واشر جدید، آن را مجددا به دقت ببندید.
تعویض دیافراگم شیرهای دیافراگمی:
دوره زمانی برای تعویض دیافراگم بستگی به تعداد باز و بسته کردن شیرها و زمان بهره برداری از چیلر دارد. در هر صورت در فاصله زمانی 2 تا 3 سال دیافراگم ها و پیچ های شیر را معمولا تعویض می کنند. بخصوص دیافراگم شیر دستی نصب شده بر روی لوله برج را حتما هر سال و یا هر دو سال یکبار تعویض کنید.
روش تعویض دیافراگم به شرح زیر است:
(1) چیلر را از گاز نیتروژن پر کنید.
(2) چیلر را از محلول و مبرد تخلیه کنید.
(3) پیچ های درپوش شیر را باز کرده و درپوش را بردارید.
(4) دیافراگم را در جهت عکس دوران ساعت بچرخانی و آن را شل کرده و بردارید.
(5) دیافراگم جدیدی بر روی بدنه شیر قرار دهید.
(6) درپوش را بر روی دیافراگم قرار دهید و پیچ های مربوطه را با دست سفت کنید.
2- چیلرهای جذبی آب و لیتیوم بروماید:
1-2- شرح کارکرد چیلر جذبی یک مرحله ای (SSE):
سیکل کاری این نوع چیلرها در شکل صفحه 13 نشان داده شده است. با مراجعه به این شکل و شکل صفحه 14 که اجزا سیستم و محل قرارگیری آنها بر روی دستگاه را نشان می دهد، سیکل کارکرد این چیلرها به شرح زیر توضیح داده می شود؛
مطابق شکل، مایع مبرد که در اینجا آب مقطر است، پس از خروج از تانک مبرد (3) توسط پمپ مبرد (6) وارد نازل های اوپراتور شده و بر روی لوله های اوپراتور پاشیده می شود. خلاء موجود در اوپراتور ، آن را خنک کند.
جهت حفظ خلاء موجود در محفظه اوپراتور، محلول لیتیوم بروماید با غلظت % 5/63 و دمای 50 درجه سانتی گراد توسط نازل هایی در محفظه ایزوبر پاشیده می شود و بخار آب تولید شده در اوپراتور را جذب می کند و غلظت آن به % 57 کاهش می یابد. در اثر عمل جذب مقداری گرما نیز آزاد می شود که جهت عملکرد مطلوب دستگاه ، توسط آب برج خنک کننده که در لوله های ایزوبر جریان دارد، از مخزن خارج می شود. محلول رقیق از کف ایزوبر خارج شده توسط پمپ محلول (7)  به سمت ژنراتور هدایت می شود.
در ژنراتور محلول رقیق با دریافت گرما از بخار یا آب داغ جاری در لوله های ژنراتور، مقداری از آب خود را اثر تبخیر از دست می دهد و به محلول غلیظ % 65 با دمای 105 درجه سانتی گراد تبدیل می شود.
بخار آب تولید شده در این مرحله با جاری شدن به سمت لوله های کندانسور، با آب موجود در این لوله های تبادل حرارت کرده و با از دست دادن گرمای خود به مایع تبدیل می شود. (این مایع مجددا وارد اوپراتور شده و روی لوله های آن روشن می شود.)
محللو غلیظ پس از خروج از ژنراتور، وارد یک مبدل حرارتی (25) شده و در آنجا با محلول رقیق پیش از ورود به ژنراتور، تبادل حرارت انجام می دهد. طی این فرایند محلول رقیق گرم و محلول غلیظ خنک می شود. که این عمل در بالا بردن راندمان کلی سیستم تاثیر مطلوبی دارد.
6-4- سیستم کنترل دمای آب برج های خنک کننده
همانطور که می دانیم آب کولینگ یکی از نیازهای چیلر جهت کارکرد می باشد وظیفه این سیکل گرفتن گرماهای داخل چیلر و انتقال آن ها به محیط خارج می باشد. نقش مسیر کولینگ و تجهیزات آن در کارکرد چیلر بسیار مهم است و اخلال در عملکرد آب کولینگ سریعا در کار چیلر اخلال ایجاد می کند و به زبان ساده تر وقتی آب کولینگ درست عمل نکند؛ یعنی گرمای ساختمان و آب داغ را نمی تواند درست از چیل بگیرد و بنابراین چیلر نیز نمی تواند گرمایی از ساختمان دریافت کند. ولی از دید فنی و داخلی دستگاه، افزایش دمای آب کولینگ یا کافی نبودن دبی آن میزان گرمای موجود در ایزوبر را افزایش داده و قدرت جذب لیتیوم بروماید را کاهش می دهد. کاهش جذب باعث بالا رفتن فشار در محیط ایزوبر و اوپراتور می شود و نقطه جوش آب در اوپراتور بالا رفته و تبخیر آب کاهش می یابد. همان طور که می دانیم این تبخیر آب است که تولید برودت می کند و در نتیجه تولید برودت کاهش یافته و یا بطور کلی مختل می گردد. حال اگر دما در ایزوبر بیشتر از حد مجاز کاهش یابد باعث کاهش دمای محلول رقیق و درنتیجه کاهش دمای مبدل حرارتی و گاهی ممکن است منجر به کریستال شدن محلول غلیظ داخل مبدل حرارتی گردد. بنابراین کنترل دمای آب کولینگ از مسائل بسیار مهم در چیلر جذبی می باشد و این کار به دو روش صورت می گیرد.
1-6-4- استفاده از شیر سه راهه
در این حالت مقدار آبی که به برج خنک کننده می رود کنترل می گردد و بقیه آن بدون خنک شدن در برج خنک کن به چیلر باز می گردد. با مخلوط شدن این دو مسیر دمای مناسب ایجاد و با کنترل نسبت این دو مسیر دمای آب کولینگ کنترل می گردد.
2-6-4- کنترل فن
راه دیگر کنترل دمای آب کولینگ کنترل دما توسط فن برج خنک کن می باشد. در این حالت یا دور فن تغییر می کند و یا فن متناسب با بار خاموش یا روشن می گردد.
2-4 آزمایش حباب های گاز:
پمپ خلاء را ظرف یک ساعت پس از آ؛از راه اندازی چیلر، راه اندازی کنید.
(1) مطمئن شوید که پمپ محلول در حال کار است.
(2) مطمئن شوید که شیر دستی برای پرچ بسته است.
در این حالت دکمه start را فشار دهید.
برای ده دقیقه پمپ خلاء به کار خود ادامه دهد. سپس حباب های هوا را که تولید می شود زیر نظر بگیرید. تعداد این حباب ها باید در حد 1 یا 2 حباب در دقیقه و یا کمتر باشد. در این حالت میزان خلاء باید کمتر از 2mmHg باشد.
توجه: شیر ballast بر روی پمپ خلاء در ضمن کارکرد پمپ خلاء معمولا باید باز نگهداشته شود به جز در مواقعی که تعداد حباب های گاز بررسی و زیرنظر گرفته می شود.
(3) شیر اصلی پرچ را باز کنید و تعداد حباب های گاز را بعد از 3 یا 4 دقیقه بشمارید.
(4) شیر اصلی پرچ را ببندید و شماره حباب ها را یک دقیقه بعد بشمارید.
(5) تفاوت حباب های هوا در دو حالت (3) و (4) نشان دهنده گازهای غیرقابل تقطیر می باشد. این مقدار اصولا باید کمتر از 5 حباب در دقیقه باشد.
(6) پمپ خلاء ده دقیقه بکار خود ادامه دهد و تعداد حباب ها را برای دومین بار اندازه گیری نمایید. در صورتی که تعداد حباب ها کاهش نیافت به ترتیب زیر عمل کنید.
(7) روغن پمپ خلاء را تخلیه کنید و از روغن جدید پر کنید.
(8)  شیر ballast را باز کنید و پمپ خلاء را به مدت 2 ساعت مورد بهره برداری قرار دهید.
(9) تعداد حباب های هوا را به دو روش فوق الذکر مجددا اندازه گیری کنید. در صورتی که تعداد حباب ها بعد از 2 ساعت کاهش نیافت، ممکن است نشتی وجود داشته باشد، بنابراین آزمایش نشتی را انجام دهید.
(10) شیر دستی پرچ را ببندید. دکمه «توقف» پمپ را فشار دهید. لامپ RUN خاموش می شود و شیر سلونوئید می بندد و پمپ از مدار خارج می گردد.
(11) اگر ظرفیت پمپ پرچ افت نماید از بسته بودن شیر دستی مطمئن شوید و روغن پمپ خلا را تعویض کنید. جهت
فصل هفتم: اثر عملکرد ناصحیح تجهیزات سیستم تهویه مطبوع بر روی عملکرد چیلر در تولید برودت
1-7- عملکرد ناصحیح دیگ آب گرم:
معمولا اخلال در عملکرد دیگ آب گرم به دلایل زیر ایجاد می گردد:
1-1-7- به هم خوردن تنظیم مشعل
2-1-7- کاهش فشار گاز
3-1-7- اشکال در مسیر دودکش
4-1-7- رسوب گرفتن دیگ
5-1-7- مصرف بیش از طرفیت دیگ یا مشعل
هر یک از عوامل فوق علائمی مربوط به خود دارند ولی مشخصه مشترک تمامی موارد فوق کاهش دمای آب گرم خروجی از دیگ می باشد. کاهش دمای آب گرم خروجی از دیگ (ورودی به چیر) باعث کاهش ظرفیت برودتی چیلر می گردد و در نتیجه دمای آب چیلر بالا خواهد رفت. بنابراین در صورت مشاهده دمای بالای آب چیلر اولین چیزی که لازم است کنترل شود دمای آب گرم ورودی به ژنراتور چیلر می باشد و در صورت مشاهده کاهش این دما باید به سراغ دیگ و مشعل رفت و عیب را برطرف کرد.
2-7- عملکرد ناصحیح دیگ بخار:
در صورتی که دستگاه چیلر یا بخار کار می کند عواملی مانند:
عمد تنظیم مشعل یا کاهش فشار گاز یا اشکال در مسیر دودکش و مصرف بیش از ظرفیت دیگ باعث کاهش فشار بخار خروجی از دیگ و در نتیجه باعث کاهش ظرفیت چیلر و بالا رفتن دمای آب چیلر می گردد. پس در دستگاه های بخار
می شود و شماتیک آن به شرح زیر است. این شیر تعیین می کند چه مقدار آب گرم از چیلر عبور کند و چه مقدار از آن بدون عبور از چیلر به دیگ برگردد. باز یا بسته بودن شیر مقدار اتصال مسیر 2 به 3 و 1 به 3 را تعیین می کند.
3-7-4- سیستم کنترل دور پمپ های سیرکوله آب گرم
این وش جایگزینه شیر سه راهه که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت می باشد. در این روش هم مانند دو روش دیگر کنترل ظرفیت توسط کنترل انرژی ورودی به ژنراتور انجام می شود.
2-6-7- باز ماندن شیر یک طرفه پمپ های رزرو و یا پمپ های خاموش
4-6-7- اشکال در ساختمان داخلی پمپ
5-6-7- نیمه بسته بودن شیرهای ورودی و خروجی پمپ ها
در تمامی موارد فوق ما کاهش دبی آب برج خنک کننده را خواهیم داشت. در این صورت ظرفیت چیلر کاهش می یابد. در این حالت ما مشاهده می کنیم که علی رغم مناسب بودن دمای آب برج، محلول رقیق خروجی ایزوبر گرم شده است. یکی دیگر از علائم این بخش افزایش اختلاف دمای بین ورودی و خروجی آن برج به چیلر خواهد بود.
7-7- اثر رسوب بر عملکرد چیلر
در صورت ایجاد رسوب در چیلر که معمولا در قسمت ایزوبر کندانسور اتفاق می افتد ما کاهش ظرفیت چیلر را خواهیم داشت و افزایش دمای آب چیلر را به همراه دارد.
در صورت ایجاد رسوب در ایزوبر و کندانسور مشاهده می شود که دمای محلول رقیق خروجی از ایزوبر افزایش یافته و این در صورتی است که دما و دبی آب برج مناسب باشد. مهم ترین عامل نشان دهنده رسوب، کاهش اختلاف دمای بین ورودی و خروجی آب برج به چیلر می باشد. در ژنراتور نیز به همین ترتیب، اگر دمای آب گرم ورودی مناسب و دبی آن هم کافی باش، در صورتی که کاهش دمای بین ورودی و خروجی ژنراتور مشهود باشد احتمال رسوب داخل لوله های ژنراتور وجود دارد. البته در ژنراتور چیلر احتمال ایجاد رسوب کم است و این امر اکثرا در قسمت ایزوبر و کندانسور اتفاق می افتد.
محلول غلیظ پس از عبور از مبدل حرارتی وارد اداکتور (8) شده و در آنجا با مقداری از محلول رقیق مخلوط شده و تشکیل محلول با غلظت متوسط را می دهد.
این محلول وارد نازل ها شه و مجددا روی ایزوبر پاشیده می شود و سیکل به همین ترتیب ادامه می یابد.
3-6-4- سیستم کنترل دور پمپ های سیرکوله آب گرم
این روش جایگزین شیر سه راهه که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت می باشد و در این روش هم مانند دو روش دیگر کنترل ظرفیت توسط کنترل انرژی ورودی به ژنراتور انجام می شود.
در این حالت دور پمپ های سیرکوله آب گرم کاهش یافته و متناسب با آن دبی آب گرم یا داغ ورودی به چیلر کاهش پیدا می کند و در نتیجه ظرفیت چیلر کنترل می گردد. در این روش نیز عامل نشان دهنده کاهش یا افزایش بار، دمای آب چیلد می باشد.
مزیت این روش نسبت به کنترل توسط شیر سه راهه به شرح زیر می باشد؛
1- کاهش مسیر لوله کشی و عدم احتیاج به بای پس
2- نصب سه عدد شیر که در دو طرف شیر سه راهه و در مسیر بای پس در حالت قبلی نصب بودند.

لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن

سیستم برق و الکترونیک دستگاه