سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاسیسات حرارتی و برودتی

سوالات متدوال در تاسیسات برودتی

1- محل نصب و روش تشخیص لوله های یک کمپرسور بسته را بنویسید.
2- کار لرزه گیر پایه ی موتور چیست؟
3- چرا لوله های متصل به کمپرسور بایستی حلقه ی ارتعاش داشته باشند؟
4- نکاتی را که قبل از نصب کمپرسور بایستی رعایت کرد، بیان کنید.
5- به نظر شما در هنگام نصب کمپرسور برچسب مشخصات آن باید رو به بیرون باشد یا رو به داخل؟ چرا؟
6- فرق بین اواپراتورهای یک لوله ای و دو لوله ای را بنویسید.
7- چرا قسمتی از لوله ی مکش را به لوله ی مویین اتصال می دهند؟
8- کدام یک از اجزای سیکل تبرید بر روی لوله ی مایع نصب می شود؟
9- نقش فیلتر درایر و محل قرار گرفتن آن در سیکل تبرید را بنویسید.
10- چرا لوله ی دهش کمپرسور باید به لوله ی ورودی کندانسور متصل شود؟
11- چرا در هنگام نصب، کندانسور و اواپراتور بایستی با بدنه ی یخچال فاصله داشته باشند؟ 12- برای اتصال لوله های مسی به لوله های آلومینیمی از چه روشی باید استفاده کرد؟
13- آکومولاتور چیست؟
14- چرا برای سیم کشی مدار یخچال از فیش روکش دار استفاده می شود؟
15- چرا برای سیم کشی مدار الکتریکی یخچال از سیم های رنگی استفاده می شود؟
16- آیا میتوان اورلود را با رلهی جریان به طور سری در مدار قرار داد؟ دلیل آن را توضیح دهید.


پرسش های فصل چهارم
1- ابزارهای لازم برای راه اندازی دستگاه تبرید را نام ببرید.
2- موارد استفاده از شیرهای سرویس و رابط های سرویس را بیان کنید.
3- موارد کاربرد سیلندر شارژ را توضیح دهید.
4- 5 میکرون خلأ برابر چند اینچ ستون جیوه ی خلأ است؟
5- فرق بین وکیوم سنج با فشارسنج مرکب را بنویسید.
6- چرا رنگ کپسول های مبرّد با هم دیگر فرق می کند؟
7- فرق بین کپسول مبرّد یک شیر با دو شیر را بنویسید.
8- معایب، محاسن و موارد استفاده ی نشت یاب های گازی و الکترونیکی را بنویسید.
9- معایب، محاسن و موارد استفاده ی دماسنج های الکلی و الکترونیکی را بنویسید.
10- آزمایش هایی را که می توان با تستر کمپرسور انجام داد نام ببرید.
11- برای شست و شوی مدار لوله کشی از چه ماده ای استفاده می شود؟ چرا؟
12- وجود هوا و رطوبت در سیستم چه اشکالاتی را به دنبال خواهد آورد؟
13- خلأ مناسب برای وکیوم کردن در شهر مشهد چند اینچ ستون جیوه است؟ در شهر شما چقدر است؟
14- علائم خوب شارژ شدن (به اندازه ی شارژ شدن) یک سیکل تبرید خانگی (یخچال) چیست؟ شرح دهید.
15- بهترین و دقیق ترین روش برای شارژ کردن سیکل تبرید را بیان کنید.
16- خطرات وارد شدن مایع به کمپرسور را بیان کنید.
17- کنترل عملکرد دستگاه، چه مرحله از راه اندازی دستگاه تبرید است؟
18- نتایجی را که از کنترل عملکرد دستگاه می توانیم کسب کنیم بیان کنید.
19- مقصود از اصطلاح چُک کردن سیستم چیست؟
تذکر: پرسش ها و پاسخ آن ها را در دفتر گزارش کار بنویسید و تحویل هنرآموز کارگاه نمائید.
فصل پنجم در یک نگاه
فصل پنجم